งาน Inter Gala Dinner 2004 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1012200429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
233 ภาพ
Other title(s)
Inter Gala Dinner 2004, Student Affairs, Assumption University
ABAC : International Gala Swing 2004, Student Affairs, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์นักศึกษานานาชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Inter Gala Dinner 2004 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2547 ณ บริเวณ King's Lawn หน้าอาคารเฉลิมรัชมงคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ อาจารย์ และนักศึกษานานาชาติเข้าร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources