พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการบริษัทจำลอง ABAC Dummy Company

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1507200529
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
106 ภาพ
Other title(s)
ABAC Dummy Company's Certificate Presentation Ceremony, Student Affairs, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานเสนอผลงานและพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการบริษัทจำลอง ABAC Dummy Company เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและนักศึกษาร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources