โครงการมหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองและนักศึกษากองทุนที่อยู่ในสภาพรอพินิจ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1812200429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
12 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. แผนกทุนการศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
แผนกทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการมหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองและนักศึกษากองทุนที่อยู่ในสภาพรอพินิจ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2547 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยนักศึกษากองทุนที่อยู่ในสภาพรอพินิจ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources