งานผู้ปกครองสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2707201329
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
99 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์ส่งเสริมการเรียน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ส่งเสริมการเรียน ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานผู้ัปกครองสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ อาคาร John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. วินธัย โกกระกูล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources