อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย และคณะประธานเครือข่ายโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงานการบริหาร และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1507200529
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
24 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย และคณะประธานเครือข่ายโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงานการบริหาร และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ อาจารย์บัญชา สกุลดี ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์สรณะ อรุณรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources