ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2554

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2205201129
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
161 ภาพ
Other title(s)
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2554
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์ส่งเสริมการเรียน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ส่งเสริมการเรียน ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2554 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2554 ณ John Paul II Sports Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 1/2553 ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources