นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัย Loyola ประเทศสหรัฐอเมริกา

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1905200829
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
26 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Loyola College ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 21 คน เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2551 เพื่อมาศึกษาและพักที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมี ดร. โสมอุษา นาคะสิงห์ อาจารย์อาวุโส ศูนย์นักศึกษานานาชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources