พิธีถวายพระพรและปาฐกถาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0212200829
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
97 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีถวายพระพรและปาฐกถาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดย ผศ.ดร. ธันวา จิตต์สงวน รองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources