ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Hong Kong Polytechnic ประเทศฮ่องกง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2601201129
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
24 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Hong Kong Polytechnic ประเทศฮ่องกง ศึกษาดูงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา และเยี่ยมชม วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 โดยมี อาจารย์บัญชา สกุลดี ดร.จิราภา ศรีกาฬสินธุ์ และอาจารย์สรณะ อรุณรัตน์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources