การนำเสนอผลการดำเนินงานและประกาศผลการตัดสินโครงการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1107200929
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
353 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
การนำเสนอผลการดำเนินงานและประกาศผลการตัดสินโครงการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อาคารเดอ มงฟอร์ต และห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources