งาน Nepali Community Inauguration Ceremony

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2202201229
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
122 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์นักศึกษานานาชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Nepali Community Inauguration Ceremony เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้อง Common Room 1 อาคาร King David วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources