ศูนย์หอพักนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาผู้ประกอบการหอพักเอกชนเรื่อง บทบาทหอพักเอกชนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1405200729
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
28 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์หอพักนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์หอพักนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาผู้ประกอบการหอพักเอกชนเรื่อง บทบาทหอพักเอกชนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี คุณอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี คณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ประกอบการหอพักเอกชน ร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources