ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รอบพิเศษและ AU Care

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1605200429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รอบพิเศษและ AU Care เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2549 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาใหม่ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources