งานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2541

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0511199829
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
121 ภาพ
Other title(s)
งานลอยกระทงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วันลอยกระทงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2541 จัดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2541 ณ บริเวณ ดร.ชุบ พลาซ่า วิทยาเขตหัวหมาก งานประเพณีดังกล่าวจัดเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีเป็นประธาน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources