ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ English for all by Albert Laurence

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1006201329
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
69 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์ส่งเสริมการเรียน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ส่งเสริมการเรียน ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ English for all by Albert Laurence เพื่อเป็นการเสริมทักษะความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ ห้องวิมานบางพลี อาคาร The Cathedral of Learning มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources