ผู้จัดการทีมว่ายน้ำอาวุโสจากประเทศอังกฤษ Mrs. Dawn Peart, World Class Senior Team Manager at British Swimming เยี่ยมชมศูนย์กีฬ่าและสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1603201029
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
63 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Mrs. Dawn Peart, World Class Senior Team Manager at British Swimming ประเทศอังกฤษ เยี่ยมชมศูนย์กีฬา และสระว่ายน้ำ Assumption University's Aquatic Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ และคณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources