อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่อง โภชนาการการกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2211201229
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
38 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์ชูเกียรติ เกียรติธีรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง โภชนาการการกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัชรินทร์ ปานอุทัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาการกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องวิมานบางพลี อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources