นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัย Loyola ประเทศสหรัฐอเมริกามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2505200929
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
23 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Loyola College ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 22 คน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการโดยอาจารย์จะมาสอนและนักศึกษาจะมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 โดยมี ดร. โสมอุษา นาคะสิงห์ อาจารย์อาวุโส ศูนย์นักศึกษานานาชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources