พิธีเปิดร้าน U Mate บริเวณพลาซ่า และบรรยายพิเศษเรื่อง การแข่งขันและแนวทางการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1608200429-2
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
87 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีเปิดร้าน U Mate บริเวณพลาซ่า และบรรยายพิเศษเรื่อง การแข่งขันและแนวทางการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 ณ ห้องวิมานบางพลี อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ วัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากร โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
พิธีเปิดร้าน U Mate -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การบรรยายพิเศษฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การแข่งขันและแนวทางการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
วัฒนา เมืองสุข -- กิจกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources