อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ลดเลิกอบายมุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1409200629
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
169 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ลดเลิกอบายมุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources