สัมมนา The Philosopher King

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1407200629
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
40 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาThe Philosopher King เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การสัมมนานี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นวิทยากร โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมงานสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources