เสวนาเรื่อง ผู้ว่าคนใหม่กับการจัดการชุมชนเมืองในมุมมองจริยธรรม

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1508200429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
106 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดเสวนาเรื่อง ผู้ว่าคนใหม่กับการจัดการชุมชนเมืองในมุมมองจริยธรรม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2547 ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพ การเสวนานี้ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ดร.พิจิตต รัตตกุล นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ ดร.วุฒิพงศ์ เพียบจริยวัมน์ และนายบุญเลิศ คชายุทธเดช เป็นผู้ร่วมเสวนา โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา นักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
งานเสวนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้ว่าคนใหม่กับการจัดการชุมชนเมืองในมุมมองจริยธรรม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
งานเสวนาฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
เฉลิม อยู่บำรุง -- กิจกรรม
พิจิตต รัตตกุล -- กิจกรรม
อภิรักษ์ โกษะโยธิน -- กิจกรรม
นิติภูมิ นวรัตน์ -- กิจกรรม
ชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ -- กิจกรรม
วุฒิพงศ์ เพียบจริยวัมน์ -- กิจกรรม
บุญเลิศ คชายุทธเดช -- กิจกรรม
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources