พิธีแสดงความยินดีแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2112201029
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
117 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การกีฬา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์การกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีแสดงความยินดีแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 12-27 พฤศจิกายน 2553 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง Grand Salon อาคาร St. Raphael's Hall วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยเข้าร่วมการแข่งขันใน 3 ประเภทกีฬา จำนวน 6 คน และได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้ 1. นางสาวเจนจิรา ศรีสงคราม นักกีฬายิงปืนเป้าบิน ประเภทดัมเบิ้ลแทป 2 เหรียญทองแดงจากประเภทบุคคลและทีม 2. นางสาวฉัฐญา กิจเจริญ นักกีฬายิงปืนเป้าบิน ประเภทดัมเบิ้ลแทป 1 เหรียญทองแดง จากประเภททีม 3. นางสาวนัชญา สุทธิ์อาภรณ์ นักกีฬายิงปืนเป้าบิน ประเภทสกีต 1 เหรียญทองแดงจากประเภททีม 4. นายจิรนันท์ หทัยชูเกียรติ นักกีฬายิงปืนเป้าบิน ประเภทสกีต 5. นายณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ นักกีฬาหมากล้อม 6. นายวรรัตน์ เจริญสิทธิเสถียร นักกีฬาหมากล้อม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources