ปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2/2550

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2112200729
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
19 ภาพ
Other title(s)
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2/2550
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์ส่งเสริมการเรียน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ส่งเสริมการเรียน ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2/2550 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. วินธัย โกกระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษานานาชาติ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources