แข่งขันครอสเวิร์ดอุดมศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2608200929
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
121 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การกีฬา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์การกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันครอสเวิร์ดอุดมศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ อาคาร King David และ John Paul II Sports Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources