คณะนักศึกษามหาวิทยาลัย Ling Tung ประเทศไต้หวัน ศึกษาดูงานหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1307201123
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
22 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัย Ling Tung ประเทศไต้หวัน ศึกษาดูงานหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 โดยมี Dr. John Arthur Barnes ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources