ผู้บริหารจาก Colegio de San Juan de Letran Calamba ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1104200723
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
33 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจาก Colegio de San Juan de Letran Calamba ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรนานาชาติ และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 โดยมี Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources