คณะผู้บริหาร Jyvaskyla University of Applied Science ประเทศฟินแลนด์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2202200823
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
41 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะผู้บริหาร Jyvaskyla University of Applied Science ประเทศฟินแลนด์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก และวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีภารดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources