คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศอินโดนีเซีย ศึกษา-ดูงานการบริหาร งานบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3004200823
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
110 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศอินโดนีเซีย ศึกษา-ดูงานการบริหาร งานบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมากและวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2551 โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ดร. วิทยา เจริญศรึ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผศ.ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources