อธิการบดีจาก Bhopal School of Social Sciences ประเทศอินเดีย และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2802200523
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
56 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พระอัครสังฆราช Dr. Pascal Topno อธิการบดีของ Bhopal School of Social Sciences ประเทศอินเดีย และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมี Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources