อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2606200922
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
21 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 โดยมี ดร. สันติธร บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITS) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources