Show simple item record

dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
dc.date.accessioned2015-07-03T05:31:54Z
dc.date.available2015-07-03T05:31:54Z
dc.identifier.urihttp://repository.au.edu/handle/6623004553/11181
dc.descriptionสำนักรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการประชุมนานาชาติ 8th International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมการสัมมนา
dc.format.extent59 ภาพ
dc.format.mimetypetext/html
dc.subject.otherกิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมสำนักรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherการประชุมนานาชาติ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherอธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.otherอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.otherบัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
dc.subject.otherประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม
dc.subject.otherศรีศักดิ์ จามรมาน -- กิจกรรม
dc.subject.otherกำธน สินธวานนท์ -- กิจกรรม
dc.titleประชุมนานาชาติ 8th International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society
dc.typeInteractive Resource
mods.genreActivity
au.identifier.bibno0021-9678
au.identifier.other2302201240


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Internal & External Activities [48]
    กิจกรรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Show simple item record