อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0203200422
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
9 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์เอยูอินเตอร์และอินทราเน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 โดยมี อาจารย์วิวัฒน์ เลาหะบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เอยูอินเตอร์และอินทราเน็ต ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources