อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานศูนย์คอมพิวเตอร์ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2705200522
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
14 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์คอมพิวเตอร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานศูนย์คอมพิวเตอร์ และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 โดยมี อาจารย์วิชัย เศรษฐโชตินันท์ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources