บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2505201021
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
61 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักหอสมุด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่จากหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 โดยมี ดร. จีระประภา ละอองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources