งาน Montfortian Week และนิทรรศการ The 66th Anniversary of St. Louis-Marie Grignion de Montfort's Canonization

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0108201321
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักหอสมุด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Montfortian Week เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และนิทรรศการ The 66th Anniversary of St. Louis-Marie Grignion de Montfort's Canonization เพื่อสดุดีและเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานพร้อมด้วย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าร่วมงาน ณ บริเวณพลาซ่า อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ และบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา ในหัวข้อ In the footsteps of Montfort โดยภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม ณ ห้องวิมานบางพลี วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources