งาน Montfortian Week และนิทรรศการ The 65th Anniversary of St. Louis-Marie Grignion de Montfort's Canonization

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0108201221
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
104 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักหอสมุด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Montfortian Week เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 และนิทรรศการ The 65th Anniversary of St. Louis-Marie Grignion de Montfort's Canonization เพื่อสดุดีและเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ "In the footsteps of Montfort" ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าร่วมงาน ณ ห้อง SR101 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources