เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดกลาง และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1608200421
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
3 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักหอสมุดกลาง
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดกลาง และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 โดยมี บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources