ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยหวู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ศึกษาดูงานสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2101201317
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Mr. Wu Xialiang ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ (College of Foreign Students Education) มหาวิทยาลัยหวู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ศึกษาดูงานสำนักทะเบียนและประมวลผล และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 โดยมี Mr. Farai Ngoni Bimha, Associate Director of International Admissions Office of the University Registrar ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources