เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานระบบการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบธนาคาร e-Payment และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0709200517
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานระบบการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบธนาคาร e-Payment และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources