คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจากเมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงานสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0901201317
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
14 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจากเมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงานสำนักทะเบียนและประมวลผล และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 โดยมี Mr. Farai Ngoni Bimha, Associate Director of International Admissions Office of the University Registrar ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources