แถลงข่าวมอบทุนการศึกษาทุนสำรวจโลก eListening รุ่นที่ 6 ปี 2552

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0209200817
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
55 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด จัดพิธีแถลงข่าวมอบทุนการศึกษาทุนสำรวจโลก eListening รุ่นที่ 6 ปี 2552 วันที่ 2 กันยายน 2551 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources