ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0910200917
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
27 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานการแนะแนวการศึกษา และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา สุวรรณธาร รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources