สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการสอบชิงทุนการศึกษาสำรวจโลก eListening ประจำปีการศึกษา 1/2556

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1503201317
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
51 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการสอบชิงทุนการศึกษาสำรวจโลก eListening ประจำปีการศึกษา 1/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ ห้องเทวานิเวศน์ อาคาร The Cathedral f Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources