พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับบริษัท Sim-Industries

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2806201217
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
98 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับบริษัท Sim-Industries ในหัวข้อ Cooperation for Jointly Establishing a Simulator Training Centre เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources