ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรแบบเข้ม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1305201317
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
48 ภาพ
Other title(s)
Induction Program, Assumption University
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรแบบเข้ม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรแบบเข้ม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (รอบ 3) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์กีฬา John Paul II Sports Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี อาจารย์จากฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources