เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ศึกษาดูงานทะเบียนและประมวลผล และเยี่ยมชม และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1307200517
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
3 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ศึกษาดูงานทะเบียนและประมวลผล และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา สุวรรณธาร รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources