ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1503200817
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
65 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์กมล กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล คณาจารย์และนักศึกษาทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources