เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2212200417
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
4 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ศึกษาดูงานระบบทะเบียน และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2547 โดยมี นางสาวศรีอุบล เปรมปรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources