เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานทะเบียนและประมวลผล และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2804200417
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานทะเบียนและประมวลผล และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา สุวรรณธาร รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources